baner
Świadczenia opiekuńcze (świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny) Drukuj Email
  Świadczenia opiekuńcze

Świadczeniami opiekuńczymi wymienionymi w ustawie o świadczeniach rodzinnych są:

 - świadczenie pielęgnacyjne

 - zasiłek pielęgnacyjny.

Świadczenie pielęgnacyjne

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od września 2009 roku wynosi 520,00złotych miesięcznie.
Świadczenie przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki.  Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:

·        matce albo ojcu

·        innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.Nr9, poz.59 z póź.zm.) ciąży obowiązek alimentacyjny,

·        opiekunowi faktycznemu dziecka

 jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się  orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz  konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. albo osobą legitymująca się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Kiedy świadczenie pielęgnacyjne nie jest przyznawane:

·      jeśli osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do:  emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego,

·      osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim,

·      osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej,z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, na której ciąży obowiązek Alimentacyjny, albo w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobową  w tym w specjalnym ośrodku szkolno wychowawczym i korzysta w niej z całodobowej opieki więcej niż 5 dni w tygodniu z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej,

·      osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko,

·      osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub inne dziecko w rodzinie,

·      na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Kiedy  można opłacać składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Zgodnie z ustawą z dnia 13 października  1998 o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.Nr.137, poz.926, z póź.zm.)

1.      Za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne wójt, burmistrz lub prezydent miasta opłaca składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od podstawy odpowiadającej wysokości świadczenia pielęgnacyjnego  przez okres niezbędny do uzyskania okresu ubezpieczenia (składkowy i nie składkowy ) odpowiednio:
- 20-letniego przez kobietę

 - 25 letniego przez mężczyznę, jednak nie dłużej niż przez 20 lat

2.      Wójt burmistrz lub prezydent miasta nie opłaca składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, jeżeli  podlega ona obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z innego tytułu na podstawie ustawy lub na podstawie odrębnych przepisów

Kiedy  można opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne

Zgodnie z ustawą z dnia 23 stycznia 2003 roku o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.. U. Nr 45 poz. 391 z póź. zm.)
 Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny skierowany jest do dwóch grup odbiorców: do osób niepełnosprawnych oraz do osób starszych. Przysługuje:

1.      dziecku  legitymującemu się orzeczeniem o niepełnosprawności

2.      osobie niepełnosprawnej w stopniu znacznym,

3.      osobie niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym, jeśli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia,

4.      osobie, która ukończyła 75 lat.

Znaczny stopień niepełnosprawności oznacza:

  • niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
  • stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach,
  •  posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów.

Umiarkowany stopień niepełnosprawności oznacza:

  • niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  •  całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
  • posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów.  

Zasiłek pielęgnacyjny wypłacany jest w wysokości 153 zł miesięcznie od dnia 01 września 2006 roku

Zasiłku nie otrzyma osoba:

  • uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego,
  •  przebywająca w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie,
  • jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacja tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »


generic toprol xl side effects vantin legal in england bystolic prescription information order metoclopramide online retin-a 0,05 medication wellbutrin sr can be shipped to india lioresal prices roxithromycin tablets buy generic drug prices canada vs us why is there a shortage of zestril lady era 10 mg cost purchase aciphex 10 mg the chepest cleocin cipro pharmacy prices list can tegretol get you high cytotec australia buying generic seroquel without a prescription buy compazine 5 order cheap xanax online no prescription order prometrium tablets where to buy alligator monavie acai berry price levitra 20mg en ligne tadapox tablets for sale where to buy ginseng uk where do i buy kytril buy ayurslim australia best online site to buy generic viagra is generic viagra available in usa is cymbalta better than zoloft generic retin a cream reviews cephalexin drugs india best generic finast review order allegra canada maxalt melt migraine property for sale benicarlo spain cephalexin sold over counter buy lamictal 5 mg chloramphenicol shop net differin gel 0.1 buy can i order carfergot on line purchase feldene cheap viagra where to buy malaysia buy digoxin discount prednisone prices at costco cleocin medication where to buy doxycycline sunlight viagra generic name funny cephalexin for dogs ear infection zyprexa online usa generic precose switzerland drug classes that interact with digoxin cymbalta approved in uk paroxetine lawsuit uk proventil inhaler generic prazosin 1 mg tablet atomoxetine hcl mechanism of action buy viagra in malaysia penegra uk next day delivery how to get robaxin in australia nexium tablets spc cheap arava manufacturers clozaril voltaren tegretol diovan logo ephedraxin with paypal payment alli on sale now kamagra 100 mg (generic viagra) avalide generic wikipedia drugs best site to buy celexa canadian alliance physiotherapy regulators canada credentials prograf for sale uk buying drugs from canada pros and cons triamcinolone hexacetonide injection prednisolone 5mg without prescription buy tadapox in australia can you buy order benicar prescription atacand tablets for sale over the counter prilosec generic generic augmentin price buy generic acyclovir feldene barato famciclovir price walgreens percocet addiction rate where to buy pain meds online low hemoglobin and coumadin accutane tablets buy generic combivent united states fast rumalaya deleviery yasmin side effects mood atorvastatin walmart cost suprax 400 alcohol cheapest alli prices order abilify online no prescription with a mastercard difference between viagra nizagara best site get atarax cheap capoten 40 mg plendil delivery london which uk site to buy levaquin side effects of metformin 850 mg is generic isoniazid available in usa acheter voveran sr pas cher buy cafergot suppositories online canadian health act principles side effects of levlen pill midamor tablet sale xenical back order mba jobs in pharmaceutical companies in india how to take clomiphene citrate for women viagra for men in indian market online medicine store in chennai long term effects of accutane on women protonix no prescription canada how much does zovirax cream cost zyban pharmacy walmart pharmacy discount medications biaxin dosage instructions cheap birth control pills canada my zenegra coupons doxycycline and alcohol effectiveness can you get pregnant on coumadin generic triamterene hctz 37.5 25 mg fineviagra com br aceon prescription ubat aslene orlistat sominex sold over counter Purchase glucophage 500 mg harder erection pills for men torsemide 5 mg tablets buy motilium instant no prescription what is best viagra or cialis what does diamox contain buy tetracycline mexican pharmacies head lice permethrin uk glucophage tablets online order cialis soft cheap no prescription orlistat sale etodolac mrp mevacor coupons liver damage from methotrexate where to buy nizoral shampoo in australia orlistat online in canada prescriptions overnight order acticin can you get pletal what does olanzapine make you feel like what is promethazine hydrochloride used for cheap sildenafil citrate 50mg prinivil to buy in england buy flonase hong kong nasal spray can you buy anacin in ireland buy ortho tri-cyclen boots diltiazem hydrochloride cream cialis usa today bactroban overnight shipping cheap generique lopressor 100 mg generic cystone buy canada trazodone for sleep weight loss prescription medicine prandin capsules keftab from europe buy kamagra soft cheap discount isoniazid billig lozol online kaufen what has happened to allie brosh colchicine 100mg tablet buy alligator garr is generic ralista available in usa search engines list buy lexapro online safely amoxil buy online canada very cheap precose effexor xr for purchase without a prescription chloromycetin brands india drugs similar to flomax accutane buy online cheap generic nizoral us sex pill guru legit ortho tri-cyclen pharmacy online what is casodex made of order viagra super active from australia without prescription overnight cheap online pariet free consultation prescription lamisil buy what type of seizures does keppra treat where to buy aspirin gum pfizer diflucan fluconazole generic fluoxetine overnite shipping low income housing alliance conference washington state order topamax on line india flovent inhaler prices diclofenac ratiopharm gel 10 mg g where can i purchase augmentin cystoid macular edema cialis hytrin spain over counter elocon cream 0.1 over the counter generic paxil cost amiloride hcl dose delivery buy generic abilify buy rosuvastatin bulk can you buy stromectol over counter tinidazole india best viagra super active prices generic prescription drug zyprexa good post cycle therapy products bula do luvox 100mg overseas pharmacy no prescription minocin genuine pharmacy buy bactroban buy cipro next day where can i buy vardenafil hcl order bactrim on line canada vgr 100 mg ortho tri cyclen side effects mood swings haldol overseas where can i order retin a that ship to south africa overnight erection packs 2 online without probleme online sale of yasmin zyban online kaufen buy australia kamagra oral jelly oral spironolactone hair loss citalopram generic equivalent benfotiamine phone orders why has female viagra been discontinued over the counter zantac while pregnant blue pill with watson 358 where to buy cialis in toronto canada acivir pills online in us side effects of claritin 24 hour allergy prometrium generic brand worldwide pharmacy feldene buy adalat canadian nifedipine exelon price india high blood pressure medication bystolic buy avodart pills maxalt bonus pills buy atorvastatin where to alliance spend honor points cheap prescription buy zyprexa buy brand cozaar lanoxin to buy from europe best european drugstore makeup buying exelon from canada no prescription cheapest nexium azithromycin better than erythromycin mycelex-g generico italiano common medication for anxiety cost of generic lexapro buy coumadin us viagra australia fast delivery over the counter order augmentin online proventil generic canada where accutane canada ordering viagra super active 100mg online drug shop best drugstore mascara for length and curl where to purchase differin cream generic proscar finasteride i want to pay some strattera ordering asacol from canada zyvox 400 mg cost what is ginseng used for in energy drinks rumalaya forte spain over counter generic pills for midamor buy ceftin next day meclizine lawsuit canada cheap yasmin birth control australia isoptin 40 cena nizoral tablets reviews online forum buy aristocort best mail order for viagra cheap calcium carbonate sale uk withdrawal from tamoxifen purchase malegra fxt cheap is mail order imuran safe side effects of maxalt 10 mg generic vpxl cost alli capsules 120 twin pack orlistat costa rica what is quinine used for medically zithromax spain over counter social anxiety medication weight loss atarax over the counter drugs 25mg pharmacy has best price methotrexate mentat himalaya for children where can i order brand viagra avalide overnight buy imuran boots pharmacy vente de avapro au quebec best price for chloramphenicol should i use generic viagra can you only get forzest on prescription effexor xr recommended dosage how to use nizagara tablets cheap vermox usa can i order atrovent no prescription in the usa augmentin pill shortage abilify side effects rash what is propranolol hydrochloride canadianpharmacymeds com legitimate buy erythromycin antibiotic macrolide eye sarafem now co uk cymbalta cheap online generic effexor xr prices medicine omnicef cefdinir cialis 5 mg daily effectiveness pravachol pravastatin 20 mg cytotec sale baguio zyrtec canada head office how to use acai powder best place buy sustiva pct aciphex online canadian pharmacy cod pharmacies buy bentyl lamictal rx assistance online flomax purchase over the counter allegra d 12 hour buy lithium stock casodex drug class prices cheap anafranil online where do i buy actoplus met decadron 4 mg renvela vs renagel how often to use benzaclin sale erexin-v generic bupropion xl canada order avodart online no prescription with a visa cheap pills generic diamox acetazolamide im toradol shortage where to get plavix levitra pills free lamisil generico generic medrol uk paypal benicar online in us sarafem costco vytorin online canada buy bactrim tablets usa buy effexor xr tablets australia purchase strattera in mexico arginina ginseng comprar can order betoptic online levaquin usa cvs prices aciclovir generic reviews shuddha guggulu side effects uk viagra professional mg no prescription vasotec pharmacy order cheap hydrochlorothiazide 25 mg can you buy minocin over the counter cheap prescription delivery zyprexa avalide 300 generic name nizoral online shipping sublingual sale cialis pills online pharmacy what does clonidine 1 mg look like ran-valsartan 80 mg side effects ortho tri-cyclen lo coupon flying anxiety medication yagara generico italiano orlistat nhs prescription danazol pharmacy order price xenical ireland fast acting herbal viagra purchase celexa 10mg metformin hydrochloride side effects doxycycline dosage for upper respiratory infection buy vermox next day lasix tablets 150 mg pivot dragonball z pack download medicine online no prescription needed non generic clonidine pills cheap cost of yagara without insurance amantadine wanted online review order sinequan 120 mg aciphex 20 mg reviews accutane reviews makeupalley can you buy penegra in ireland use claritin coupon online reviews on geriforte how to take amantadine 100 mg generic serpina safe alphagan tablet sale valtrex no prescription buy cialis soft online mexico no prescription celebrex comprar vermox tablets pregnancy cheap effexor xr mg cheapest prices nizoral tablets online looking for cialis registered pharmacy technician salary canada valtrex from mexico clonidine tablets uses keflex dosage for cystitis purchase prinivil 20 mg best price for depakote research grade cialis professional is there a drug comparative to albendazole levitra discount coupon advair diskus dosage children keflex paypal fincar from usa how to purchase proscar citalopram fast mexico buy cardura 8 mg buy online alli medicine in alberta ca red kooga korean ginseng tablets lisinopril without food phone in order for sinequan zantac tablets from buy kroger pharmacy jobs cincinnati generic etodolac how much is albenza tablets orlistat xenical capsules coumadin warfarin alcohol digoxin 20 mg aldactone roche precio argentina buy tadapox 200 plavix on line med express pharmacy salisbury nc buy livestock chickens orlistat medication interactions tell licensed canadian pharmacy ginseng on the internet claritin order by phone how much is atrovent tablets cost of zantac for infants what does atarax eat to you generic relafen us brand viagra tablets finax finasteride side effects periactin 100mg tablet better than lynoral buy kamagra online no prescription us robaxin high bluelight how much will aygestin cost how long does it take for proscar to work for bph us pharmacies online that sell lipothin lisinopril bonus pills do you need prescription anxiety pills to buy pravachol pharmacies that have isoniazid order haldol online with visa bactrim pills for acne how much is doxycycline tablets buy revatio pills in the australia best place buy exelon is maxalt generic available depakote sales 2007 hotels near artane shopping centre dublin flomax limited india cvs mail order pharmacy caremark where can you buy acai pulp altace pharmacies discount ramipril safe place order detrol is there anything like viagra for women danazol tablets for sale vitamin d deficiency causes erectile dysfunction 100 mg toprol xl baclofen overdose how much where can i get antivert from buy alli 15mg online benfotiamine medicine children cialis daily use formulary mg vardenafil hci tablets buy cleocin with paypal proventil sale prescription alli weight loss drug interactions can order cafergot canada best dosage of nolvadex for pct cipla company indore retin-a ge mg tablet buy triamterene hctz no prescription lamisil uk sale la diabetes causa disfuncion erectil accutane treatment for acne where to buy phenergan without a prescription lowest price keftab soluble aspirin tablets experiment what is the correct dosage of cialis super active buy trileptal 150 mg can you get viagra at walmart what kind of pain is cymbalta used for premarin dosage and administration 2009 lexus rx 350 reviews canada generic nizoral shampoo 1 buy pariet quick buy levitra professional 80 mg online buy azulfidine greece buy prinivil online amazon luvox discount card domperidone dosage uk buy hydroxyzine pamoate walmart pharmacy jobs permethrin 5 percent elimite otc ordering citalopram online prevacid price india best place buy snovitra super power pct retin online order indian pharmacy minipress buy wellbutrin 100 anacin online order levitra plus to buy from europe coreg 100 review order flagyl online no prescription nice uk donepezil what is cymbalta tablets viagra sublingual sale generic canadian pharmacy generic cymbalta famvir for sale uk what does dostinex do crestor medicine interactions inderal pharmacy coupons suhagra cheap uk cat costa vermox